Bokréta Hagyományőrző Együttes

Buzsák község népszokásokban igen gazdag, az együttes megalakulásának pillanatától kezdve foglalkozik a népi hagyományok, népszokások feldolgozásával, bemutatásával.

Már az 1930-as évek „Gyöngyösbokréta” mozgalmának alapítója és aktív közreműködője volt. A csoport első vezetője Kollár Péter és Máté Teréz voltak. 1941-ben Frais Olga vette át a vezetést, Az 1948-as – Gyulán rendezett – első parasztfesztiváljának első díját kapták a jellegzetes kopogós, libegős táncaikért.

Frais Olgát 1957-ben Knézics István és felesége követte.

Polgárdi Erika 1974-től látta el az együttesvezetői feladatokat, ő ezt 1978-ban Németh Gézának és feleségének adta át. 1980-tól 1983-ig Ureczky Csaba vezetésével zajlottak a próbák és a fellépések, segítőjük Tengerdi Győző volt.  1983-től Németh Mártát, a Lengyeltóti Művelődési Ház akkori vezetőjét bízták meg az együttes vezetésével. Ő Buzsáki Istvánné Baranyai Évával dolgozott együtt, Buzsáki Istvánné 1989-ben teljes egészében átvette a csoport vezetését. Az országos rendezvények „arany” minősítését, nívódíjakat, Kiváló Együttes kitüntetését mondhatja magáénak.

Több európai országban lettek ismertek, már a rendszerváltás előtt felléptek Ausztriában, Sztálinvárosban, Csehszlovákiában, Olaszországban, majd azt követően Hollandiában és Olaszországban.

A Hagyományőrző Együttes már 1985-ben Buzsáki Istvánné vezetése alá tartozott. A korábban Németh Mártával közösen végzett gyűjtőmunkát a későbbiekben egyedül folytatta. Több régi szokást is színpadra vittek, pl. a nyársdugást, a húshagyó-farsangolót, a buzsáki lakodalmast stb.

A Hagyományőrző együttes és a Buzsáki Néptánc Együttes hosszú éveken át közös fellépéseket vállalt, együtt igazán ütőképes csapatot alkottak.

Az együttes életében az első törés akkor következett be, amikor a korábban vidékről idejáró táncosok nem akarták folytatni az együttműködést, a buzsákiak pedig akkortájt már kevesen voltak ahhoz, hogy önálló fellépést tudjanak vállalni. 2000-2007 között Takács Gábor vezetésével működött egy Buzsáki Néptánc Együttes nevű csoport, annak tagjai azonban szintén zömében vidékiek voltak. Így a 90-es évek végétől buzsáki csoporttagokkal már csak a hagyományőrző együttes műsorát tudtuk bemutatni. A csoport vezetését 1999-ben Jilling Tiborné vette át, Baranyai Éva betegsége miatt azt a továbbiakban vállalni nem tudta. Jilling Tiborné munkahelyi elfoglaltságai miatt ekkor még csak átmenetileg vállalta az együttes vezetését, 2000-2006-ig a korábban is együttes vezetőként tevékenykedő Knézics István és felesége vezette a csoportot. Egészségi állapotukban és egyéb körülményekben bekövetkezett változások miatt az együttes vezetését ezt követően ismét Jilling Tiborné vette át, kinek irányításával mind a mai napig folyamatos az együttes működése, és színvonalas a munkássága.