Közlemények

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődő!

A 2016 júliusában hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, melynek célja a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített környezet és táj egységes védelme. A törvénnyel és a törvény végrehajtási rendeleteként a módosított 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelettel az Országgyűlés a településkép védelmével kapcsolatos helyi, települési szintű szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a kormányrendelet értelmében minden településnek el kellett készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv), és erre alapozva ki kellett dolgoznia a településképi rendeletét.

A kézikönyv szemléletformáló szerepet tölt be, feladata a település épített örökségének bemutatása, az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése, az arculati jellegzetességek, helyi sajátosságok feltárása, bemutatása. A bemutató, elemző részeket követően javaslatokat fogalmaz meg a településképhez illeszkedő építészeti, műszaki és kertészeti kialakításra, majd néhány, a településen fellelhető jó példát is bemutat.

A kézikönyv akkor lehet hasznos, ha az abban megfogalmazottakat a helyi közösség széleskörűen megismeri és elfogadja. A kézikönyv készítésével kapcsolatosan 2017. november 30-án, majd 2017. december 19-én lakossági fórumot tartottunk.

A Településképi rendelet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat tartalmazza. A helyi értékvédelemről, a településképi követelményekről, a reklámokról, a reklámhordozókra vonatkozóan a településképi bejelentésről, a településképi kötelezésről szóló rendelkezések az új jogszabályi előírásoknak megfelelően épültek be a szövegbe.

Buzsák Településképi Arculati Kézikönyvét és a településképi rendeletet a község képviselő-testülete a 2017.12. 29-i ülésén elfogadta.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendelet előírásait 2018. január 1-től alkalmazni kell az engedélyhez nem kötött tevékenységek esetében is!

Az önkormányzat a településképi követelményekről kérelemre szakmai konzultációt biztosít.

A Kézikönyv legalább évente egyszer felülvizsgálatra kerül. Folyamatosan várjuk javaslataikat, észrevételeiket, és a jó példákat, a tájat, az arculatot formáló részleteket bemutató fotóikat a muszak@buzsak.hu e-mail címre! 

 

                                                                                                                                          Kara Lajos
                                                                                                                           Buzsák község polgármestere