Önkormányzati rendeletek

Buzsák Közés Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A szolciális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önk. rendelete a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önk. rendelete a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet módosítása

Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

Önkormányzati rendelet a településkép védelméről

Önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről

Önkormányzati rendelet a telekadóról szóló 15/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Önkormányzati rendelet az építményadóról

Önkormányztai rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Önkormányzati rendelet a helyi közművelődésről, közérdekű muzeális kiállítóhelyről

Önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról

Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

Önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

Önkormányzati rendelet a közterületek használatáról

Önkormányzati rendelet az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról

Önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodásról

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról egységes szerkezetben

Önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatásáról

Önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

Önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Önkormányzati rendelet a telekadóról (egységes szerkezetben)

Önkormányzati rendelet a települési adóról

Önkormányzati rendelet a temető használatának szabályairól

Önkormányzati rendelet a víziközművekből szolgáltatott ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 12/2008. (XII.23.) sz. rendelet módosításáról