PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

1.      A pályázatot meghirdető szerv:

Buzsák Község Önkormányzata

8695. Buzsák, Fő tér 1.

 

2.      Munkahely és a beosztás megnevezése:

Buzsáki Tulipán Óvoda

            Somogy megye, 8695. Buzsák, Fő tér 1.

Munkakör:intézményvezető (magasabb vezető)

 

3.      A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

 

4.      Vezetői megbízás kezdő napja: 2013. szeptember 01.

            Megszűnés időpontja: 2018. augusztus 31.

 

5.      A megbízás feltételei:

-  felsőfokú iskolai végzettség, óvodapedagógusi szakképzettség,

-  pedagógus-munkakörben szerzett 10 év szakmai gyakorlat

-  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

-  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,

   határozatlan  időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással

   egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes  

   munkaidőre szóló  alkalmazás

 

      6.  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

            -  Helyismeret

            -  Legalább 3 év vezetői tapasztalat

 

     7. Juttatások:

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény szerint.

Illetménypótlék: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint.

 

     8. A pályázatnak tartalmaznia kell:

-         a pályázó szakmai önéletrajzát,

-         az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

-         a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik,

-         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

    9. A pályázathoz csatolni kell:

-         végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatát és

-         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

 

 

   10.A pályázat benyújtásának határideje:

 

-         a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap.

 

   11.A pályázat benyújtásának helye:

 

-  Postai úton, a pályázatnak Buzsák Község Önkormányzata címére történő megküldésével ( 8695. Buzsák, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1035/2013. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 

-         Személyesen: Kara Lajos polgármester, Somogy megye, 8695. Buzsák, Fő tér 1.

 

   12. A pályázat elbírálásának határideje:

 

         A kötelező jogszabályi véleményezési határidőt követő képviselő-testületi  

         ülésen kerül  elbírálásra.

 

   13.További felvilágosítás kérhető:

 

       A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kara Lajos polgármester 

       nyújt, a 06-85-530-057- es telefonszámon.

 

 

 

Buzsák, 2013. június 7.

 

 

                                                                                                        Kara Lajos sk.

                                                                                                        polgármester

Utoljára frissítve (2013 június 24., hétfő 08:38)

 
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

Hirdetmény/Ivóvízminőség-javító program

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

Utoljára frissítve (2013 május 21., kedd 13:06)

 
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

Digitális átállás hirdetmény OD/11181-15/2013.

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

 

 Digitális átállás hirdetmény OD/11181-15/2013.

A4_hirdetmeny_digitalis_atallas_13_04_16

Utoljára frissítve (2013 április 18., csütörtök 16:15)

 
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

http://hvs.balatongyongye.hu

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

http://hvs.balatongyongye.hu

Utoljára frissítve (2013 április 03., szerda 10:06)

 
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEKET VIZSGÁLJÁK

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebookJP-Bookmark

A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEKET VIZSGÁLJÁK


Speciális jogvédelemmel foglalkozik egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt segítséget, akik egy pszichiátriai osztályon, pszichiátriai kezelés következtében szenvedtek sérelmet. Az alapítvány egy nemzetközi jogvédő szervezet hazai csoportjaként működik Magyarországon, kiemelten közhasznú szervezetként.

Az alapítvány által vizsgált pszichiátriai visszaélések igen sokfélék, és számos ügyben sikerült már hatékony jogi segítséget nyújtani a kárt szenvedettek számára. Egy esetben például egy nő azzal kereste fel az alapítványt, hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a családtagok beavatkozása és a gyors orvosi segítség mentette meg. Az alapítvány munkájának eredményeképpen a gondatlanságból kis híján halált okozó pszichiátert a bíróság elítélte.

A szervezet évek óta kampányt folytat annak érdekében is, hogy feltárja a „hiperaktívnak”, „figyelemzavarosnak” tartott gyermekek pszichiátriai gyógyszerezésének veszélyeit. Az alapítvány úgy találta, hogy ezek a gyógyszerek, kezelések nem oldják meg a gyermek problémáit, csupán elnyomják a tüneteket, az izgága gyermeket letompítják. Ezért igyekszik felhívni a figyelmet ennek veszélyeire, illetve hogy mi lehet a megoldás ilyen probléma esetén.

Az alapítványhoz a következő ügyekben lehet fordulni ingyenes segítségért:

Ha úgy érzi, a pszichiátriai kezelés során jogtalanul bántak Önnel vagy családtagjával,

Ha úgy érzi, túlgyógyszerezték vagy félrekezelték, és a pszichiátriai kezeléstől rosszabbul lett, mint előtte volt,

Ha akarata ellenére szállították a pszichiátriára, és úgy érzi, ez jogtalan volt,

Ha fizikai bántalmazás érte a pszichiátrián vagy erőszakosan bántak Önnel,

Ha pszichiátriai gyógyszerkísérlet során károsodást szenvedett,

Ha gyermekét „hiperaktívnak” vagy „figyelemzavarosnak” nyilvánították és gyógyszert kellett szednie, de semmi nem lett jobb, vagy a gyermek mellékhatásoktól szenvedett,

Ha a fenti témákkal kapcsolatban információra van szüksége.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Telefon: 06 (1) 342-6355
Postacím: 1461 Budapest, Pf. 182
E-mail:
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
Web: www.emberijogok.hu

 
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebookJP-Bookmark