Közlemények

BUZSÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Hirdetmények közzétételét kérő:
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Osztály
Tárgy:
Fonyód Város Önkormányzata, Fonyód-Buzsák-Csisztapuszta közút építésének és fejlesztésének előzetes vizsgálati eljárása

Hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021. április 29

Hirdetmény levételének napja:           2021. május 17.

A hirdetmény megtekinthető a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (8695. Buzsák, Fő tér 1.).
SO/TO/00982-31/2021.sz.határozat