Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete

Az egyesület tevékenységét 1994-ben klubként kezdte. 1996-ban a klub egyesületté alakult 45 fővel. Jelenlegi taglétszáma 28 fő. Az alapító tagok közül 5 fő jelenleg is tagja az egyesületnek.
Fő céljuk a nyugdíjasok érdekvédelmi képviselete. Figyelemmel kísérni a településünkön élő idősek életkörülményeit, ha szükséges segíteni, illetve az önkormányzat figyelmét felhívni a segítségnyújtásra. Az egyesület szervezésében működik a tagokból álló dalkör 10-12 fővel. Feladatuk a néphagyományok ápolása, megőrzése és átadása a jövő nemzedékének. A dalkör műsoraival rendszeresen fellép a községünkben rendezett állami, valamint települési ünnepségeken. A nyugdíjasok kistérségi és megyei bemutatóinak is rendszeres szereplői elismert sikerekkel. Az ünnepségeken, kulturális seregszemléken előadott dalokat a buzsáki őseink által reánk hagyott és összegyűjtött népdalkincsekből válogatjuk. Az egyesület tagjai évente kiránduláson vesznek részt, ahol megismerhetik hazánk építészeti, kulturális és környezeti szépségeit. A tagok igény szerint színházlátogatáson is részt vesznek. A helyi Csiszta fürdő üzemeltetője évi egy-két alkalommal ingyenes fürdési lehetőséget ad az egyesület tagjainak. Az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételeket a helyi önkormányzat képviselő testülete biztosítja. A tagok havi rendszerességgel összejönnek dalpróbára és az aktuális ügyek megbeszélése céljából. Az egyesület vezetését, programok szervezését, napi aktuális ügyek intézését az öt tagú elnökség látja el.

Tisztelettel:
Hajas Lajos elnök