Településrendezési eszközök

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

Buzsák Község Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2010. (IX.9.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról  
2. sz módosítás véleményezési anyag  
Buzsák Község Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzat módosításáról
Buzsák község Helyi Építési Szabályzat szabályozási terv módosítása óvoda telkét érintően a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (tárgyalásos eljárás) szerint végső szakmai véleményezésre előkészített dokumentáció

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

Településképi Arculati Kézikönyv
Településképi rendelet

Településfejelsztési kopncepció és településrendezési eszközök

Buzsák - helyzetértékelés és koncepció
Örökségvédelmi hatástanulmány a koncepcióhoz

I. megalapozó vizsgálat - Buzsák

- Tervlapok:
    Belterületi telekméretek
    Épület-funkció
    Külterületi telekméretek
    Művelési ágak
    Országos erdőállomány adattár
    Örökségvédelem
    Problématérkép
    Tulajdon vizsgálat

- Közmű térképek:
    Közmű-átnézeti
    Közmű-villany
    Közmű-gáz
    Közmű-víz
    Közmű-csatorna
    Közmű-hírközlési

- Balaton-törvény – tervlapok (település összerajzolt állapot)
    BTV 4-1 melléklet szerinti övezetek vizsgálata Ö1-Ö2-Ö3
    BTV 4-2 melléklet szerinti övezetek vizsgálata T1
    BTV 4-3 melléklet szerinti övezetek vizsgálata T2
    BTV 4-5 melléklet szerinti övezetek vizsgálata L1
    BTV 4-6 melléklet szerinti övezetek vizsgálata A1
    BTV 4-7 melléklet szerinti övezetek vizsgálata R1-R2
    BTV 4-8 melléklet szerinti övezetek vizsgálata Sz1
    BTV 4-11 melléklet szerinti övezetek vizsgálata F1
    BTV 4-13 melléklet szerinti övezetek vizsgálata U1-U2-M1-M2-E1-E2
    BTV 4-14 melléklet szerinti övezetek vizsgálata E3